Puasa Mengakrabkan Pergaulan Cyber

KONCO DUTADAMAI,- Sebagaimana termaktub dalam Alquran, tujuan berpuasa tidak lain untuk membentuk pribadi bertakwa. Yakni, adanya kesantunan dan perangai luhur melakoni kehidupan sehari-hari. Imbas ketakwaan mesti berjalan dua arah. Selain makin akrabnya bersinggungan hubungan vertikal, juga tak kalah penting, adanya kebaikan horizontal. Terutama sekali, ritus agama ini menghendaki adanya pemupukan rasa solidaritas/kepekaan terhadap sesama. Dalam […]